Hotel Mlýn - Vodní elektrárna

Hotel v centru města na břehu řeky Vltavy se zelenou energií z vlastní vodní elektrárny

Energetické řešení Hotelu zahrnuje malou vodní elektrárnu, tepelná čerpadla, rekuperaci tepla a zateplení fasády.

Budova současného hotelu byla v minulosti mlýnem, který byl vystavěn na náhonu propojujícím horní řečiště se spodním tokem meandrující řeky Vltavy. V rámci projektu přestavby industriální budovy na hotel byla také nově zřízena malá vodní elektrárna. Tato elektrárna je osazena dvěma vertikálními násoskovými turbínami MAVEL TM5 s průměrem oběžných kol 550 mm a otáčkami 510/min. Přenos výkonu z hřídele turbíny na hřídel asynchronních generátorů zajišťují násobné klínové řemeny. Soustrojí má při spádu 4,6 m a hltnosti 1,2 m3/s výkon 2 x 36 kW.

Provoz turbín je řízen automaticky v závislosti na výšce hladiny v jezové zdrži, která je monitorována hladinovým čidlem. Náhon do turbíny je kromě jemných česlí opatřen také zařízením na plašení ryb, aby nedocházelo k jejich nasávání do turbíny. Násoskové turbíny jsou spolu s česlem a čistícím strojem umístěny v historickém objektu, který původně zakrýval pouze česle a čistící stroj. Nové řešení umožnilo umístit turbíny mimo hlavní objekt, pod kterým jsou vedeny pouze odsávací kanály. Ty jsou umístěny v historickém náhonu, kterým je rovněž přiváděna voda k výměníku tepelných čerpadel.

Vyrobená energie je dodávána do distribuční sítě, neboť její přímé využití vzhledem k nerovnoměrné spotřebě i výrobě není možné. V celkové bilanci však malá vodní elektrárna zcela pokryje spotřebu elektřiny hotelu. Kromě toho je prostřednictvím tepelných čerpadel využívána tepelné energie z vody proudící náhonem, což dále zvyšuje energetické úspory. Strojovna hotelu je osazena dvěma duálními tepelnými čerpadly, která v zimním období vytápí hotel, v letním období klimatizují objekt a v průběhu celého roku pak ohřívají užitkovou vodu. Energeticky přínosný je rovněž systém rekuperace vzduchu ze společných prostor hotelu.

Hotel Mlýn kromě unikátní polohy, neopakovatelných výhledů a komfortního hotelového servisu tak představuje zcela neobvyklou kombinaci prvků umožňujících ekologický provoz. Využívá kinetickou energii vody provozem malé vodní elektrárny a skupenské teplo vody prostřednictvím tepelných čerpadel, současně spoří energii rekuperací vzduchu z vnitřních prostor hotelu a zateplením fasády objektu.


Zpět


Z fotogalerie


Hotel Mlýn ****
Hotel Mlýn v Českém Krumlově hodnocení