Hotel Mlýn - Historie

Mlýn je zmiňován již v listině z roku 1494, kterou Petr z Rožmberka povolil městské radě obilní mlýn v hradebním příkopu. V roce 1575 měl mlýn cenu 150 kop grošů míšeňských. V devadesátých letech 16. století byl mlýn zřejmě přestavěn, neboť v dochovaných pramenech z roku 1596 se mluví o novém mlýnu. Zásadně byl mlýn přestavěn v 19. století, tehdy byla také nově vybudována část nad náhonem.

Historii mlýnu přibližuje stálá expozice v přízemí hotelu, která zahrnuje dokumenty o vývoji mlynářství a mlynářského práva v Českém Krumlově. Pozornost kolemjdoucích vzbuzuje také medailonek se sv. Floriánem a sv. Šebestiánem na čelní stěně jednoho z objektů hotelu Mlýn (Parkán 119). Svatý Florián je patronem profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hrnčířů, pekařů a dalších. Jeho kult byl značně rozšířen a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. Svatý Šebestián je patronem vojáků, střelců a obchodníků s kovovým zbožím. Často byl uctíván ve dvojici s jinými světci tak, jak je tomu na uvedeném medailonku.

Za zmínku stojí pověst, která se o mlýnu vypravuje. Podle ní mlýn ochraňoval hodný vodník. Byl ošklivý, ale k lidem velmi vlídný. Topící zachraňoval a při tahu pomáhal lososům proti proudu. Vodník si tak svými kousky získal nejen mlynáře, ale i ostatní obyvatele kolem vody.


Zpět


Z fotogalerie


Venkovní
Hotel Mlýn v Českém Krumlově hodnocení